wisznuizm.pl

Czajtanja

Kim jest Radharani

Caitanya Mahaprabhu informuje nas, że w każdym kraju i każdym piśmie świętym znajduje się pewna wskazówka o miłości do Boga. Na nieszczęście nikt tak naprawdę nie wie, czym jest miłość do Boga. Jednakże pisma wedyjskie są odmienne pod tym względem, wskazują, w jaki sposób właściwie kochać Boga. Inne pisma święte nie dają informacji o tym, w jaki sposób można kochać Boga,…

Co powiedziałby Budda?

Co powiedziałby Budda? Budda nauczał, że empiryczna obserwacja doświadczeń, której ostatecznym celem jest ujrzeć i urzeczywistnić tkwiące w ich istocie prawdy o nietrwałości (anicca), bezjaźniowości (annata) oraz cierpieniu (dukkha), w logiczny sposób prowadzi do nieprzywiązywania się do doznań. Podczas gdy odrzucenie przez Buddę idei jaźni wydaje się sprzeczne z tym, co podpowiada intuicja, taką samą…

Linia Śri Rupy Goswamiego

Linia Śri Rupy Rupanugasampradaja (rūpānuga­sampradāya), linia zwolenników Śri Rupy, to osoby przyciągane do służby w obozie Radharani. W tej sferze nie ma miejsca na żadne przyziemne rozkosze czy wyrzeczenia, ani nawet oddanie zgodne z zasadami śastr. Najwyższe oddanie nie jest ograniczone żadnymi zasadami. Jest spontaniczne i odruchowe. Poświęcenie się w najwyższym stopniu możliwe jest tylko…

Osiem strof Śri Czajtanji (Śikṣāṣtaka)

Osiem strof Śri Czajtanji (Śikṣāṣtaka) 1. Niech będzie chwała wspólnemu sławieniu [Imienia] Kryszny, Które oczyszcza zwierciadło duszy, pochłania wielki pożar istnienia w sansarze, A kairava – fortuny lotosy – ożywia łaskawym księżycowym blaskiem. Bogini wiedzy mężem jest najdroższym, stale pomnaża ocean błogości, A skąpawszy całą duszę, pozwala już nieustannie smakować tej pełni nektaru. 2. O…

Śiksastaka Śri Caitanyi Mahaprabhu

„Wszelkie zwycięstwo intonowaniu świętego imienia Pana Kryszny, które oczyszcza zwierciadło serca i kładzie kres nieszczęściom szalejącego ognia materialnej egzystencji. To intonowanie jest jak przybywający księżyc, który rozwija białe lotosy szczęścia dla wszystkich żywych istot. Jest ono sercem i duszą wszelkiej edukacji. Intonowanie świętego imienia Kryszny zwiększa pełen szczęścia ocean transcendentalnego życia. Uspokaja wszystkich i na…

Szri Szikszasztakam

Święte imiona Kryszny Święte imię Kryszny oczyszcza zwierciadło serca i na zawsze gasi ogień udręki, tą wielką pożogę w lesie narodzin i śmierci. Jak wieczorny lotos rozkwita w chłodnych promieniach księżyca, tak rozkwita serce w nektarze świętego imienia. I w końcu dusza budzi się pośród jej własnego skarbu wewnątrz- nieuzależnionego niczym podporządkowania dla najsłodszej przyjemności…

Śikszasztaka

Werset 1 ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam cetaḥ – umysłu; darpaṇa – zwierciadła; mārjanam – oczyszczanie; bhava – światowego życia; mahā-dāva-agni – ogromnego pożaru lasu; nirvāpaṇam – ugaszenie; śreyaḥ – pomyślności; kairava – białego lotosu; candrikā – promieniami księżyca; vitaraṇam – otwieranie; vidyā – wiedzy; vadhū – żony; jīvanam…