wisznuizm.pl

Dlaczego na świecie istnieje tyle różnych religii?

14

Religijna dżungla

Uczeń: Dlaczego na świecie istnieje tyle różnych religii?

Śrila Śridhara Maharadźa: W Śrimad Bhagawatam Uddhawa zadał to samo pytanie (parafraza wersetu 11.14.1):

Dlaczego w imię religii mamy na świecie do czynienia z tak wieloma „izmami”. Czy każdy z tych izmów może doprowadzić mnie do najwyższego celu? Czy też istnieje w tym względzie jakaś gradacja?

Kryszna odpowiedział mu (parafraza wersetów Śrimad Bhagawatam, 11.14.3-4):

Na początku stworzenia przekazałem wszystkie prawdy dotyczące religii do serca stwórcy Brahmy, a on przekazał ją następnie swoim uczniom. Ponieważ możliwości tych uczniów były różne, w czasie przekazywanie tej wiedzy dalej zmieniali ją nieco. W chwili, kiedy ją powierzyłem tę wiedzę Brahmie była ona tylko jedna. Brahma dał ją swoim uczniom i kiedy została zasiana na gruncie ich serc, osiadła w nim, lecz uległa pewnym, modyfikacjom. Kiedy z kolei oni przekazywali ją swoim uczniom, nastąpiły dalsze zmiany.

Wiedza ta została stracona z powodu niszczącego wpływu świata materialnego. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami, jakie zachodzą u przyjmującego wiedzę, a z drugiej w przekazie.

Tak o to prawda uległa stopniowym zmianom i mamy teraz do czynienia z religijną dżunglą. Jedni kładą nacisk na wyrzeczenia, inni na dobroczynność, dla jednych ważne jest to, dla drugich tamto. Tak oto wyrosło wiele gałęzi religii. Antagonistyczne, pochodzące z dołu koncepcje takie jak ateizm zrodziły się w ludzkich umysłach, by rzucić wyzwanie owym zmienionym, odgórnym koncepcjom religijnym. Stąd mamy teraz tę całą dżunglę.

Kryszna pojawia się od czasu do czasu, by ustanowić zasady religii: yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati. (Bhagawadgita, 4.7) Kiedy religia ulega degradacji, Kryszna pojawia się ponownie, lub przysyła swego przedstawiciela, nakazując mu: „Idź i przywróć porządek”. Różnice religijne zawsze będą istniały, ale ten, kto uchwyci prawdziwe, głębokie znaczenie prawdy zostanie ocalony. Inni zaś zbłądzą i upłynie długi czas, nim osiągną wyzwolenie. Kiedy powstanie już prawdziwy związek z autentycznym guru, nigdy się już nie zbłądzi. W taki oto sposób Kryszna udzielił odpowiedzi na pytanie Uddhawy w 11 tomie Śrimad Bhagawatam, która jest całkiem racjonalna. Nie ma w niej niczego niepojętego ani dogmatycznego. Jeśli ktoś jest szczery, nie zbłądzi.

Tekst pochodzi z przygotowywanej książki B.R.Sridhary Maharadźa „Śri Guru i jego łaska” (którą można kupić tutaj) w tłumaczeniu Iwony Szuwalskiej.

(wyświetleń: 555)