wisznuizm.pl

Pierwotny guru Nitjananda Prabhu

PIERWOTNY GURU

Pierwotnym mistrzem duchowym jest Nitjananda Prabhu. Symbolizuje On wszystkich guru. W świecie duchowym jest on zasadą gurutattwa w sferze czterech głównych nastrojów oddania Bogu, wyłączając nastrój miłości romantycznej. W madhurjarasie Baladewę reprezentuje siostra Radharani Ananga Mańdźari.

nityananda

Sri Nitjananda

Status Nitjanandy jest wyższy od statusu Baladewy.

Status Nitjanandy jest wyższy od statusu Baladewy. Dlaczego? Otóż Nitjananda obdarowuje premą, miłością do Boga. Czym zaś jest prema? Otóż przewyższa ona wszelkie inne osiągnięcia. Jeśli ktoś może podarować miłość do Boga, wszyscy inni mają wobec niego status podrzędny. Skoro status Kryszny jest podrzędny względem Mahaprabhu, to konsekwentnie Balaram sytuowany jest niżej od Nitjanandy. Są oni do siebie podobni, ale kiedy dodany zostaje aspekt wielkoduszności, Balarama staje się Nitjanandą. Ten Balarama, który może obdarowywać miłością do Boga, który może spełniać ową wyższą funkcję, zstąpił do tego świata jako Nitjananda. Potrzebny jest nam dobry, solidny fundament. Dopiero na nim wznieść można mury. W przeciwnym wypadku budowla się zawali – heno nitāi vine bhāi rādhā-kṛṣṇa pāite nāi, „bez pomocy Nitaja, bracie, nie odnajdziesz Radhy i Kryszny”. (Narottama Dasa Thakura, Manaśiksza, pieśń Nitajpadakamala) Solidne podstawy życia duchowego zapewnić nam może Pan Nitjananda.

Pewnego dnia Nitjananda Prabhu odwiedził Śri Ćajtanję Mahabrabhu w jego domu w Mayapur. Byli tam matka Mahaprabhu Saćidewi, Jego żona Wisznuprijadewi oraz inni wielbiciele. A tu nagle pojawia się Nitjananda, prawie nagi. Mahaprabhu dał Mu coś, żeby się osłonił. Pewnie obawiał się, że wielbiciele źle ocenią Pana Nitjanandę Prabhu. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, poprosił Nitjanandę Prabhu o Jego kaupinę (kaupīna), przepaskę na biodra. Mahaprabhu podarł ją na kawałki i rozdał zgromadzonym tam żonatym mężczyznom, pouczając ich:

– Niech każdy z was zachowa kawałek Jego bielizny jako kawaćę (kavaca), amulet, i przywiąże ją nicią do ramienia lub zawiesi na szyi. Proszę, noście ten amulet przy sobie. To pomoże wam szybko zapanować nad zmysłami.

nitai4

Sri Nitjananda

Nitjananda Prabhu panuje nad zmysłami w stopniu doskonałym

Nitjananda Prabhu panuje nad zmysłami w stopniu doskonałym; w ogóle nie interesują go sprawy tego świata. Jego wajragja (vairāgya), czyli obojętność wobec świata spraw doczesnych, jest rozwinięta do tego stopnia, że potrafi On pojawić się nagi nie tylko w otoczeniu mężczyzn, ale również i kobiet. Dlatego łaska Nitjanandy Prabhu stanowi dla nas doskonały fundament. Jeśli fundament jest silny, zbudować można na nim silne podstawy. Jeśli mamy wiarę w Nitjanandę, pozwoli ona udźwignąć każdy ciężar. Na pewno nas nie zawiedzie.

Z tego też względu Śrila Bhaktiwedanta Swami Prabhupada, nauczając ludzi z Zachodu, kładł szczególny nacisk na oddanie się służbie Nitjanandzie. Najpierw trzeba zyskać Jego przychylność. Dopiero wtedy uzyskać można łaskę Radhy i Kryszny. Śri Ćajtanja Mahaprabhu to Radha i Kryszna: śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya. (Ćajtanjaćaritamryta, Madhja, 8.282) Najpierw zdobądź przychylność Nitjanandy Prabhu, potem Gaurangi Mahaprabhu, a następnie Śri Radhy i Gowindy. Powinniśmy robić postęp w takich oto trzech etapach.
Wielbiciel: Jak zyskać przychylność Pana Nitjanandy?

Śrila Śridhara Maharadźa: Ten, kto woli służyć Gaurandze i Jego świętej dhamie (jego transcendentnej siedzibie) oraz Jego sługom, może zyskać przychylność Nitjanandy Prabhu. Nitjananda jest bardzo łaskawy wobec osób szczególnie zainteresowanych gauralilą (gaura-līlā).

Tekst pochodzi z przygotowywanej książki B.R.Sridhary Maharadźa „Śri Guru i jego łaska” (którą można kupić tutaj) w tłumaczeniu Iwony Szuwalskiej

(wyświetleń: 268)