wisznuizm.pl

Problemy życia i bhadżan

Problemy życia i bhadżan

Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharadża

Wykład z 15 października 2011. Gowardhan

Nie powinniśmy porzucać naszej praktyki bhadżanu (bhajan) z powodu problemów naszego życia. Ten tymczasowy świat jest miejscem pełnym wydarzeń i frustracji spowodowanych poprzez iluzoryczną energię Najwyższego Pana Kryszny. Jedynie całkowicie podporządkowana dusza może przejść ponad oceanem narodzin i śmierci, oraz trojakich nieszczęść. Praktykujemy sześciorakie podporządkowanie, które jest podstawą życia w oddaniu. Bez podporządkowania nie ma bhakti.

bhati_bhallabh_tirtha_swami

Nie powinny niepokoić nas straty lub korzyści jakie są częścią życia. Powinniśmy być bardzo ostrożni odnośnie naszej wiecznej korzyści, wiecznej jaźni która jest z nami.

Cokolwiek zdarza się z Woli Najwyższego, który jest Wszechdobrem, jest dla nas wszystkich wiecznej korzyści. Dżiwy (jiva), dusze, doświadczają owoców swej własnej karmy, swojego działania. Nie możemy oskarżać nikogo innego niż siebie samych. W żadnym przypadku nie powinniśmy być zaniepokojeni sytuacją i nie możemy porzucać praktyki bhadżanu w tym krótkim czasie w jakim przyszło nam tu żyć. Całkowicie podporządkowana dusza jest zawsze chroniona i utrzymywana przez Pana Krysznę. Nie ma powodu do obaw. Osoba podporządkowana jest spokojna i pogodna w każdych okolicznościach. Jesteśmy kontrolowani poprzez Najwyższą Wolę. Nie możemy nic zrobić wbrew tej Woli. Nie ma znaczenia czy prowadzimy życie mnicha czy życie rodzinne wszystko zależy od Jego Woli. Jeśli On pragnie czegoś, nikt nie może w tym przeszkodzić.

Nie jesteśmy w stanie poprawnie ocenić sytuacji i nie możemy odnaleźć rozwiązania problemów poprzez nasze własne zdolności. Jedynie bezwarunkowe pełne podporządkowanie jest sposobem który może rozwiązać wszelkie problemy. Dżiwy popełniają obrazy względem Niczym Lotosy Stóp Pana Kryszny, kiedy będąc wiecznymi sługami mają awersję względem Niego. Tak długo jak nie usuną tej obrazoburczej mentalności, nieznajdą praktycznego rozwiązania. Maya, iluzja, będzie ich ciągle otaczać i będą mieć pragnienie aby cieszyć się tym światem, a to ściągnie je w dół do wszelkiego rodzaju piekielnych warunków życia, do ciągłego cierpienia.

Przyczyna choroby musi zostać usunięta, inaczej symptomy chorobowe będą się wciąż pojawiać.

Dlatego przyczyna wszelkich problemów, awersja do Kryszny musi zostać usunięta. Jesteśmy wrodzy względem Niego od niepamiętnych czasów. Ta awersja nie może być usunięta nagle, może to zając wiele żyć lub jedno. Nawet Ambarisza Maharadża, wielki wielbiciel, musiał zdobywać swoje materialne posiadłości stopniowo. Nie osiąga się czegoś nagle, w jednym momencie.

Sadja (sadhya) – ostateczna duchowa błoga egzystencja – nie może być osiągnięta bez praktyki. Towarzystwo autentycznego świętego, jest najważniejsza rzeczą na drodze duchowego oświecenia.

Bhakti Ballabh Tirtha
Tłumaczenie: Kryszna Kitan

 

(wyświetleń: 566)