wisznuizm.pl

Sanatana dharma

Sanatana znaczy “wieczny”, a Dharma znaczy „naturalna tendencja”. Krótko mówiąc Sanatana Dharma znaczy „nasza wieczna naturalna tendencja”. W tym świecie to co widzimy naszymi oczami jest materią, a co jest materią nie jest wieczne. Możemy zrozumieć, że te rzeczy mają wartość ponieważ mogą nam pomóc osiągnąć naszą wieczną naturę.

Na przykład nasze ciało jest materialne, a nasza dusza wieczna. Dusza jest połączona z Duszą Najwyższą, Śri Bhagawanem. Bóg daje nam inteligencję abyśmy mogli dowieść naszej wiecznej natury. Jeśli użyjemy inteligencji dostrzeżemy, że naszą natura jest służenie. Kiedy służymy materialnym rzeczom one mogą przestać istnieć dziś lub jutro, ale kiedy służymy duchowym rzeczom, które są połączone z naszą duszą podążamy za naszą wieczną naturą, a to sprawia nam radość wiecznie. Powinniśmy szukać towarzystwa tych którzy mogą pomóc nam dowieść naszej wiecznej natury. (…)

lotos_umysłu

Naturą wody jest płynność, ale możemy dostrzec, że w pewnej temperaturze woda zamarza. Ta sama woda także staje się parą w innej temperaturze. Naturą wody jest płynność; w odpowiedniej temperaturze lód się znów roztapia i staje się płynny, a para się kondensuje i staję płynna

W ten sam sposób pod wpływem towarzystwa tracimy swoją wieczną naturę, zamiast utwierdzić nasz nastrój służby względem Boga, potwierdzamy służbę naszym pragnieniom. To jest przyczyna naszych cierpień. Takie towarzystwo osób które obudziły w sobie tą Sanatana Dharmę pomoże nam pamiętać, naszą prawdziwą naturę, która pomoże osiągnąć całej ludzkości wieczne szczęście. Po uzyskaniu tej szczęśliwości możemy odnaleźć gdzie jest Miłość, tam gdzie jest Miłość jest też Pokój i Szczęście.

Modlę się do mojego Pana Śri Śri Radhy Kryszny, abym osiągnął wieczną Miłość, Szczęście w Sanantana Dharmie , ze wszystkimi ludźmi i innymi żyjącymi istotami poprzez powtarzanie Świętych Imion (mantry):

Hare kryszna hare kryszna, kryszna kryszna hare hare
hare rama hare rama, rama rama hare hare.

Zgodnie z instrukcjami Brihad Narada Purany:

harer nama harer nama harer nama eva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha

“ W tym wieku kłótni i hipokryzji, jedynym sposobem na uwolnienie jest powtarzanie Świętych Imion Pana . Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi.”

paibe parama pritiananda apara

“Poprzez intonowanie Świętych Imion Kryszny, hare kryszna hare kryszna, kryszna kryszna hare hare hare rama hare rama, rama rama hare hare, Osiągniesz Najwyższe Szczęście i Przyjemność”.

W służbie Najwyższego Pana i Jego Towarzyszy.

B.B. Bodhayan

BBBodhayan_1

(wyświetleń: 379)