wisznuizm.pl

Ulegamy maji kiedy sprzeciwiamy się naturalnemu prawu służenia Panu.

Ponieważ dźiwy są małe jak atomy i wyemanowały z tataszthasiakti Śri Kryszny (czyli z pośredniej mocy istniejącej między dżagatem czit a dżagatem maji) są one podatne na wpływ maji, kiedy s p r z e c i w i ą się swojemu naturalnemu prawu służenia Panu. Dźiwa w niewoli błędnie uznaje siebie za wykonawcę czynności i odbiorcę przyjemności, dlatego jest związana z ciałami, które przybiera za sprawą działania prakryti. Duchowo spełniona dźiwa może rozwinąć niezachwiane oddanie Śri Krysznie i wyzbywszy się przywiązania do rzeczy doczesnych, powrócić do krainy szczęścia.

(Śrī Śrimad Bhāgavata Arka Marīchimālā, rozdz. 7, werset 34, objaśnienie Śrili Bhaktiwinody Thakury)

bhaktivinodathakura

(wyświetleń: 277)