wisznuizm.pl

Wspólnym ideałem teizmu jest rozwinięcie miłości do Boga

AC Bhaktiwedanta Swami Prabhupada

“Iskcon (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny) jest organizacją
nie nastawioną na zysk i jej celem jest działanie dla korzyści ludzkiego
społeczeństwa poprzez przyciąganie jego uwagi w stronę Boga. Jesteśmy
towarzystwem ponad podziałami grupowymi i wśród naszych członków są
Chrześcijanie, Muzułmanie, Żydzi i Hindusi.

Celem Iskconu nie jest stworzenie nowej grupy religijnej, ale obudzenie uśpionej miłości do Boga w sercu żywej istoty i w ten sposób dostarczyć ludzkiemu społeczeństwu wszystkich wyznań,
wspólnej platformy czystej wiedzy i praktyki teistycznej.

Członkowie Iskconu mogą zatrzymać swoje określone wyznania, ponieważ celem Iskconu jest
ustanowienie jasnego i praktycznego sformułowania wspólnego ideału
wszystkich teistów i zakończenie niepotrzebnych, dogmatycznych sporów,
które obecnie dzielą i osłabiają stronnictwo teistyczne.

Tym wspólnym ideałem teizmu jest rozwinięcie miłości do Boga.”

(List do: ****** : 68-08-24 Montreal)

(wyświetleń: 166)