wisznuizm.pl

Złote słowa

bhakti balabh tirtha goswami maharaja

Śri Kryszna powiedział w Bhagawadgicie te empatyczne słowa: „szczera dusza nigdy nie zostanie oszukana”. Bóg przebywa w naszych sercach i widzi wszystko. Nikt nie może niczego zrobić bez Jego wiedzy. Ponosimy konsekwencje swojego działania. Nie należy nikogo winić za swoje problemy, są one wynikiem naszych własnych występków. Szczera osoba, która poszukuje wiecznego dobra, powinna dostrzec u innych swoje wady i dobre cechy. Możemy się poprawić, kiedy zobaczymy własne wady. To ze względu na konsekwencje swoich czynów znajdujemy się w sprzyjających lub niesprzyjających okolicznościach. W obecnym wieku Kali, nie jesteśmy w stanie poprawnie medytować, składać ofiar czy wielbić wizerunków bóstw. Powtarzanie świętego imienia jest jedynym lekarstwem na chorobę powtarzających się narodzin i śmierci.

Jego Świątobliwość Śrila Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharadźa

(wyświetleń: 342)