wisznuizm.pl

Rupa Goswami

Linia Śri Rupy Goswamiego

Linia Śri Rupy Rupanugasampradaja (rūpānuga­sampradāya), linia zwolenników Śri Rupy, to osoby przyciągane do służby w obozie Radharani. W tej sferze nie ma miejsca na żadne przyziemne rozkosze czy wyrzeczenia, ani nawet oddanie zgodne z zasadami śastr. Najwyższe oddanie nie jest ograniczone żadnymi zasadami. Jest spontaniczne i odruchowe. Poświęcenie się w najwyższym stopniu możliwe jest tylko…

Rupa Goswami: Kropelka Twej łaski

viracaya mayi daṇḍam dīna-bandho dayāmī vā gatir iha na bhavattaḥ kācid anyā mamāsti nipatatu śata-kotir nirbharam vā navāmbhas tad api kila-payodaḥ stūyate cātakena Ukarz mnie, chmuro, ukarz. Jak uderzy piorun, nie będzie mnie. Możesz porazić mnie błyskawicą, albo napoić wodą. Ale ileż mogę wypić swoim małym dziobem? Może spaść ulewny deszcz. O Panie biednych, Panie…