wisznuizm.pl

Tag Archive for Saraswati Thakur

Gurudewa jest miłosiernie obecny we wszystkich różnych formach

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur   Mój Gurudewa jest miłosiernie obecny we wszystkich różnych formach. Jeżeli nie byłby on łaskawie obecny w tych wszystkich różnych formach, kto wówczas ochroniłby mnie? Ci, których mój Gurudewa uczynił swoimi własnymi, są moimi wybawcami. Obym jednak nigdy nie miał okazji ujrzenia twarzy tych niegodziwców, będących źródłem zła, którzy zawistnie oczerniają lotosowe stopy…

Święta transcendentna wibracja

Powinniśmy szukać wiarygodnego posłańca niosącego Wiedzę Transcendentną. Pojawi się, kiedy na to zasłużymy. Poszukiwanie godnego zaufania źródła stanowi podstawową potrzebę człowieka. Należy dowiedzieć się, skąd uzyskać Wiedzę Transcendentną. W przeciwnym wypadku czas będzie uciekać, a my będziemy zwodzeni rozmaitymi radami. Dopiero kiedy zapragnie się towarzystwa innych osób, które dokonały prawdziwego postępu na ścieżce czystego oddania,…

Zinstytucjonalizowany kościół

Zinstytucjonalizowany kościół (o którym jest mowa w numerze 5 “The Harmonist” Śrili Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakury) Śri Kryszna objawia swoje wieczne narodziny w czysto kognitywnej postaci duszy-sługi, która wznosi się ponad wszelkie doczesne ograniczenia. Demony, takie jak król Kamsa, to typowi agresywni empirycy, którzy zawsze szukają objawionej prawdy Boga, by zniszczyć ją zanim zostanie upowszechniona. Materialista…

Osoby, które nie chcą być dwulicowe

Osoby, które nie chcą być dwulicowe, pragną być szczere i w sposób bezpośredni wyrażać swoje poglądy, czyli innymi słowy jednoznacznie spełniają funkcję duszy, takie prawdziwie szczere osoby określane są mianem sektariańskich i ortodoksyjnych przez tych, którzy postępują dwulicowo. Będziemy tworzyć społeczeństwo ludzi szczerych. Nie zamierzamy utrzymywać kontaktu z nikim, kto taki nie jest. Musimy za…