wisznuizm.pl

Tag Archive for dharma

9. Zapomnienie Kryszny

9. Zapomnienie Kryszny Najczęściej cytowanym wersetem jako argument za upadkiem jest werset 11.2.37 Śrimad Bhagawatam: „Kiedy żywa istota odwraca się od Najwyższego Pana, zapomina tym samym swój naturalny status sługi Pana. Ten złudny, przerażający stan jest wynikiem działania energii iluzorycznej zwanej mają”. Jednak żaden z aćarjów nie objaśnia tego wersetu jako potwierdzenia upadku z Wajkunthy.…

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada Wyraźnie powiedziane jest, że świat duchowy jest objawieniem wewnętrznej mocy przyjemności Pana swarupaśakti, Jego najpotężniejszej energii. Podczas gdy energia materialna znajduje się pod wpływem mocy zewnętrznej maji, świat duchowy kontrolowany jest przez moc wewnętrzną Radharani. (EKC, Rozdz. 5). A mieszkańcy tego świata znajdują się pod stałą opieką mocy…

Złote słowa

Śri Kryszna powiedział w Bhagawadgicie te empatyczne słowa: „szczera dusza nigdy nie zostanie oszukana”. Bóg przebywa w naszych sercach i widzi wszystko. Nikt nie może niczego zrobić bez Jego wiedzy. Ponosimy konsekwencje swojego działania. Nie należy nikogo winić za swoje problemy, są one wynikiem naszych własnych występków. Szczera osoba, która poszukuje wiecznego dobra, powinna dostrzec…

Sanatana dharma

Sanatana znaczy “wieczny”, a Dharma znaczy „naturalna tendencja”. Krótko mówiąc Sanatana Dharma znaczy „nasza wieczna naturalna tendencja”. W tym świecie to co widzimy naszymi oczami jest materią, a co jest materią nie jest wieczne. Możemy zrozumieć, że te rzeczy mają wartość ponieważ mogą nam pomóc osiągnąć naszą wieczną naturę. Na przykład nasze ciało jest materialne,…