wisznuizm.pl

Tag Archive for dźiwa

Ulegamy maji kiedy sprzeciwiamy się naturalnemu prawu służenia Panu.

Ponieważ dźiwy są małe jak atomy i wyemanowały z tataszthasiakti Śri Kryszny (czyli z pośredniej mocy istniejącej między dżagatem czit a dżagatem maji) są one podatne na wpływ maji, kiedy s p r z e c i w i ą się swojemu naturalnemu prawu służenia Panu. Dźiwa w niewoli błędnie uznaje siebie za wykonawcę czynności…

Ponownie anadi

W moim ostatnim artykule „Anadi dla początkujących: Wszyscy musimy gdzieś (się) zaczynać – a może nie?” przeciwstawiłem różne podejścia do kwestii anadikarmy przyjęte przez niektórych aczarjów z pariwary Bhaktiwinody twierdzeniom z śastr oraz wskazałem oczywiste różnice, które się w związku z tym pojawiają. Różnice te zmuszają nas do znalezienia sposobu ich rozwiązania. Z pewnością nie…

Rozważania o dowodzie duchowego locus standi duszy czyli w jaki sposób dusza przychodzi do świata materialnego?

Dźajwadharma Śrila Bhaktiwinoda Thakura Rozdział 15 Rozważania o dowodzie duchowego locus standi duszy. Na podstawie przekładu z oryginału bengalskiego autorstwa czołowych bengalskich uczonych wisznuickich pracujących pod kierunkiem Śrili Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakury, będących jego uczniami. Opublikowano nakładem Śri Gaudiya Math w Madrasie) Owego dnia Wradźanatha dotarł do Śriwasangany trochę wcześniej. Przed zmierzchem wisznuici ze Śri Godrumy…

9. Zapomnienie Kryszny

9. Zapomnienie Kryszny Najczęściej cytowanym wersetem jako argument za upadkiem jest werset 11.2.37 Śrimad Bhagawatam: „Kiedy żywa istota odwraca się od Najwyższego Pana, zapomina tym samym swój naturalny status sługi Pana. Ten złudny, przerażający stan jest wynikiem działania energii iluzorycznej zwanej mają”. Jednak żaden z aćarjów nie objaśnia tego wersetu jako potwierdzenia upadku z Wajkunthy.…

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada Wyraźnie powiedziane jest, że świat duchowy jest objawieniem wewnętrznej mocy przyjemności Pana swarupaśakti, Jego najpotężniejszej energii. Podczas gdy energia materialna znajduje się pod wpływem mocy zewnętrznej maji, świat duchowy kontrolowany jest przez moc wewnętrzną Radharani. (EKC, Rozdz. 5). A mieszkańcy tego świata znajdują się pod stałą opieką mocy…

6. Słudzy Pana zstępują do materialnego świata

6. Słudzy Pana zstępują do materialnego świata Ta nieco złożona kwestia zostanie omówiona w szczegółach w przyszłych oddzielnych omówieniach. Tulasi nie jest zwykłą istotą. W śastrach i w objaśnieniach Śrili Prabhupady (stosownych cytatach zamieszczonych w niniejszej prezentacji) jest napisane, że nitjaparszady Pana zstępują w celu zrealizowania Jego lili i nie należą do tej samej kategorii,…

3. Mieszkańcy Wajkunthy posiadają doskonałe cechy

3. Mieszkańcy Wajkunthy posiadają doskonałe cechy, są w pełni usatysfakcjonowani (wolni od pragnień), a w miejscu, w którym przebywają nie ma dysharmonii. Poniższe cytaty dowodzą, że w świecie duchowym niemożliwa jest wrogość między Panem a Jego osobistymi towarzyszami. Zazdrość i dysharmonia w ogóle tam nie istnieją. Wieczni mieszkańcy [świata duchowego] są w pełni zadowoleni i…

2. Świat Wajkunthy jest śuddhasattwą, ćinmajarasą, czyli „wolnością od spraw doczesnych”.

2. Świat Wajkunthy jest śuddhasattwą, ćinmajarasą, czyli „wolnością od spraw doczesnych”. Jego mieszkańcy posiadają pełne zrozumienie oraz pełną wiedzę na temat swojego statusu. Mahamaja to łudząca moc, która okrywa żywą istotę przebywającą w materialnym świecie.  Żywa istota nie mogłaby zapomnieć swojej prawdziwej tożsamości, jeśli nie znalazłaby się pod wpływem mocy awidji (Bhag 3.7.5, objaśnienie). W…

Złote słowa

Śri Kryszna powiedział w Bhagawadgicie te empatyczne słowa: „szczera dusza nigdy nie zostanie oszukana”. Bóg przebywa w naszych sercach i widzi wszystko. Nikt nie może niczego zrobić bez Jego wiedzy. Ponosimy konsekwencje swojego działania. Nie należy nikogo winić za swoje problemy, są one wynikiem naszych własnych występków. Szczera osoba, która poszukuje wiecznego dobra, powinna dostrzec…

Choroba serca – pożądanie

Choroba serca – pożądanie Bhakti Ballabh Tirtha Goswami Maharadża Każda dżiwa (jiva) cierpi na chorobę serca, jaką jest pożądanie (kama). Zniewolona dżiwa nie potrafi pokonać go o własnych siłach. Staje się jego ofiarą, gdy odwraca się od Śri Kryszny. Taka kara spada na tych, którzy choć są wiecznymi sługami Śri Kryszny, nie chcą mu służyć.Jak można pokonać…