wisznuizm.pl

Tag Archive for miłość

Co powiedziałby Budda?

Co powiedziałby Budda? Budda nauczał, że empiryczna obserwacja doświadczeń, której ostatecznym celem jest ujrzeć i urzeczywistnić tkwiące w ich istocie prawdy o nietrwałości (anicca), bezjaźniowości (annata) oraz cierpieniu (dukkha), w logiczny sposób prowadzi do nieprzywiązywania się do doznań. Podczas gdy odrzucenie przez Buddę idei jaźni wydaje się sprzeczne z tym, co podpowiada intuicja, taką samą…

Rupa Goswami: Kropelka Twej łaski

viracaya mayi daṇḍam dīna-bandho dayāmī vā gatir iha na bhavattaḥ kācid anyā mamāsti nipatatu śata-kotir nirbharam vā navāmbhas tad api kila-payodaḥ stūyate cātakena Ukarz mnie, chmuro, ukarz. Jak uderzy piorun, nie będzie mnie. Możesz porazić mnie błyskawicą, albo napoić wodą. Ale ileż mogę wypić swoim małym dziobem? Może spaść ulewny deszcz. O Panie biednych, Panie…

Żyć w duszy

BV Sadhu Maharadża. Istnieją dwie dusze, jedna jest wolna od wszystkiego, to jest Dusza Najwyższa i druga mała, która żyje w tym materialnym świecie i jest okryta przez energię materialna, umysł, inteligencję i fałszywe ego. Ich natury są inne. To nie jest problem jak żyć w duszy problemem jest aby dostrzec te różnice. Widzę, że…

Królestwo miłości

Istnieją dwa królestwa. Królestwo Syna Nandy Maharadży, Kryszny i królestwo córki Wryszabhanu, Radhiki. To pierwsze jest królestwem Boga, a to drugie królestwem MIŁOŚCI. Królestwo miłości, królestwo Radhiki jest większe niż królestwo Kryszny, królestwo Boga. W królestwie Boga w całym wszechświecie jest wielu niewierzących. Połowa mieszkańców to ateiści, oni nie wierzą w Boga. Więc połowa królestwa…