wisznuizm.pl

Żyć w duszy

BV Sadhu Maharadża.

Istnieją dwie dusze, jedna jest wolna od wszystkiego, to jest Dusza Najwyższa i druga mała, która żyje w tym materialnym świecie i jest okryta przez energię materialna, umysł, inteligencję i fałszywe ego. Ich natury są inne. To nie jest problem jak żyć w duszy problemem jest aby dostrzec te różnice. Widzę, że to jest harmonium to jest mrydanga (bęben), ale nie wiem jak na tym grać. Ale istnieją inni którzy wiedzą i żyją grą na tych instrumentach.

sadhu-maharaja-vrindavan-india

Musimy się dowiedzieć, jak żyć w duchowy sposób jako dusze. Jak żyć wewnętrznie. Wiem, że jestem duszą, ale jak żyć z tą świadomością? Wiem, że istnieje Najwyższy Stwórca, ale jak być połączonym z tą świadomością? Jak tego doświadczyć? Jak to osiągnąć? Temu służy określony proces. Bez jogi to nie jest możliwe. Czym jest joga? Słowo yug znaczy połączyć się, łączymy dwie rzeczy razem to jest joga.

W hindi yug znaczy spotkać się. Spotkanie jest więc właściwym słowem. Spotkanie to znaczy razem. Bez oddania nie możesz się spotkać. Potrzebujesz oddania aby być połączonym. Jeśli dziecko chce się spotkać z matką to okazuje ono swoje oddanie względem niej. Dziecko jest oddane matce albo jest oddane zabawkom. Kiedy jest bez matki wtedy płacze za nią; to jest oddanie.

Oddanie oznacza miłość w działaniu. Działanie to jest oddanie. Miłość oznacza, że zaczynam się poruszać. Krija -joga także wytwarza działanie. Krija znaczy działanie. Co robisz dla tej formy medytacji? Cel jest ten sam, tym celem jest joga. W każdym działaniu powinna być obecna miłość. Czy pracujesz w biurze, ogrodzie, sprzątasz, gotujesz, to w tym wszystkim powinna być miłość, krija-joga to działanie z miłością i oddaniem. Wtedy pojawia się właściwe pragnienie. Co jest w tym pozytywnego, że posiadam cel w życiu? Jeśli robisz coś bez celu nie możesz nic osiągnąć, nie możesz osiągnąć żadnego celu. Aby osiągnąć cel potrzebujesz działania z oddaniem.

To jest najprostszy proces który otrzymaliśmy od naszego mistrza duchowego. Jest warty tego aby go praktykować, i polega on na tym aby słuchać konkluzji pism objawionych, aby medytować o tym, aby śpiewać o tym, aby działać, aby wykonywać jakąś służbę dla osiągnięcia tego celu. Jest wartościowym aby mieć świadomość celu. Twoja świadomość będzie to praktykować. Jestem świadomy i staram się utrzymać moją świadomość na tym celu. Jeśli jestem nieświadomy to skończę w nieświadomości, a nieświadomość jest cierpieniem.

Boski Stwórca ma dwie wieczne energie, wewnętrzna energia to miłość. To jest Radhika. Zewnętrzna energia to Narayana, Balarama, Sankrszana, Wisznu. Kiedy następuje proces stwarzania On ekspanduje część siebie i w ten sposób stwarza wszechświat. W ten sposób stwarza świat poprzez formę Sankarszana. Siwa jest adi-guru on cały czas medytuje o Panu. Z miłością. Z Wisznu ekspanduje Karanadakaszai Wisznu, Garbodhakaszai Wisznu, Ksirodakaszai Wisznu, Brahma, Narada, te wszystkie ekspansje. Brahma pochodzi z pępka Wisznu, a Narada jest Wielbicielem Wisznu.

Oni wszyscy pojawiają się w czasie stwarzania. Brahma jest stworzycielem, Wisznu utrzymuje, a Siwa niszczy. Jeśli ktoś nie jest wielbicielem Pana on niszczy wszystko. Oni wszyscy razem pomagają zwiększyć oddanie dla Pana. Oni znają Stwórcę W ten sposób wszystko zaczyna się po to aby zadowolić Pana, wszystkiemu przyświeca tylko jeden cel; jak Go zadowolić, jak sprawić Mu przyjemność? To jest ten cel. Ktoś zna Stwórcę i jest mu oddany, czasem jest się oddanym którejś z ekspansji, a czasem ktoś jest oddany Siwie.

To jest przypadek oddania różnym formom Pana. Czasem ktoś jest oddany bezpośrednio, a czasem pośrednio, ale każda część ostatecznie przychodzi do Niego. Każda żywa istota ma jakiś cel. To co chcemy osiągnąć powoduje, że działamy tak aby osiągnąć ten cel. Jeśli mamy oddanie dla Wisznu to po śmierci udajemy się na Wajkunthę, ci co maja oddanie dla Brahmy udaję się na Brahmalokę, ci którzy rozwiną oddanie dla Siwy idą na Siwalokę, ci co wielbią Durge idą na Mahamajalokę. Ponieważ Durga jest Boską Matką.

Istnieje dziewięć form Matki, Durgi. Wielu jest Jej oddanych, ponieważ oni coś wielbią to taki cel osiągają. To odbywa się ten sposób, w zależności od posiadanego przez nas pragnienia. Tylko żywa istota; dżiwatma może się tam udać. To jest mój dom, tam chcę się udać i teraz muszę praktykować, ćwiczyć aby się tam udać. Co jest moim pragnieniem? Jakie mam pragnienie poprzez łaskę mistrza duchowego? To jest test, to co osiągnę ostatecznie. Taki jest koncept filozofii wedyjskiej.

Musimy najpierw rozwinąć naszą duchową świadomość, aby udać się w tym kierunku. W tym celu musimy praktykować, jeśli nie praktykujemy tego, to zawsze ostatecznie udajemy się w kierunku materialnej świadomości. Myślimy o tym, planujemy to, ale powinniśmy mieć plan aby żyć w tej duchowej świadomości, w praktyczny sposób. Jeśli przeanalizujesz swój czas spędzony w ciągu dnia i to jak wiele energii poświęcasz, i czemu poświęcasz jej tak wiele na materialne rzeczy, a ile na duchowe?

Pyt: Jak to zrobić w praktyce? Dlaczego jest ważne aby zwiększyć działania duchowe, a zmniejszyć materialne?

Odp: Istnieje sposób aby zmienić twoje materialne działania w duchowe. Jesteś kucharzem prawda? Gotujesz też codziennie w domu. Więc możesz gotować po to aby to ofiarować Najwyższemu Panu. Wykonujesz swa pracę. Gotujesz. Ale po co? W jakim celu? Nie robisz tego dla siebie, to nie jest tak, że sprzątasz dla siebie, śpisz, korzystasz z toalety, sprzątasz, gotujesz, robisz wszystko, pracujesz przy komputerze, śpiewasz, tańczysz, ale to jest inny taniec, inne śpiewanie. Śpiewasz badżan (bhajan), tańczysz dla Pana, wszystkie działania są jogą, są oddaniem. Więc takim sposobem możesz zwiększyć także swoje oddanie, ale ta praktyka powinna być wykonywana w medytacji.

Dzisiaj rozmawiałem z uczniem i on powiedział: „Tęsknię za tym życiem, to jest Boska rzecz, chcę tego.” Mówił o życiu w aszramie i czego się tam nauczył, więc jest tam pewne uczucie i on dzielił się tym ze mną. Ostatecznie oddanie i miłość jest konieczna by coś osiągnąć. Jaki jej rodzaj? Ostatnia historia z Radhą i Kryszną była taka, że On przebrał się za gopi i tańczył. To jest sposób aby osiągnąć Najwyższego. Potrzebujesz swojego czasu aby doświadczyć siebie, aby osiągnąć taką świadomość. Na początku możesz być prosty aby wykonywać pewną służbę, ale później potrzebujesz czasu aby wejść w to głębiej i wtedy pojawia się bhakti. Wtedy twoja medytacja, twój badżan jest coraz bardziej ważny dla ciebie i to wtedy pojawia się bhakti czyli oddanie.

(wyświetleń: 475)