wisznuizm.pl

Tag Archive for Bhakti Rakszaka Śridhara Maharadża

Wiedza nieśmiertelna, wiedza najwyższa

Wiedza nieśmiertelna jest wiedzą właściwą. Wiedza doczesna nie ma żadnej wartości, albowiem nie jest trwała. Musimy gdzie indziej szukać wiedzy trwałej. Prawdziwa wiedza jest niezmienna; ma solidne podstawy i właśnie edukacja wedyjska zajmuje się tym, jak zdobyć tą wiedzę. Znaczeniem słowa weda jest „Wiedzieć.” Nie jest prezentowany żaden sens, czy powód dlaczego powinno się wiedzieć, …

Linia Śri Rupy Goswamiego

Linia Śri Rupy Rupanugasampradaja (rūpānuga­sampradāya), linia zwolenników Śri Rupy, to osoby przyciągane do służby w obozie Radharani. W tej sferze nie ma miejsca na żadne przyziemne rozkosze czy wyrzeczenia, ani nawet oddanie zgodne z zasadami śastr. Najwyższe oddanie nie jest ograniczone żadnymi zasadami. Jest spontaniczne i odruchowe. Poświęcenie się w najwyższym stopniu możliwe jest tylko…

Świadomość Boga a świadomość społeczna.

Uczeń: W poszukiwaniu duchowej prawdy można przyłączyć się do jakiejś organizacji religijnej w nadziei, że przyczyni się to do postępu na ścieżce do najwyższego celu życia. Zdarza się jednak, że po jakimś czasie sekciarskie intrygi stają się przeszkodą na tej drodze. Okazuje się, że w społeczeństwie pragmatyzm góruje nad duchowymi ideami. Kiedy odczuwa się potrzebę…

Dlaczego na świecie istnieje tyle różnych religii?

Religijna dżungla Uczeń: Dlaczego na świecie istnieje tyle różnych religii? Śrila Śridhara Maharadźa: W Śrimad Bhagawatam Uddhawa zadał to samo pytanie (parafraza wersetu 11.14.1): Dlaczego w imię religii mamy na świecie do czynienia z tak wieloma „izmami”. Czy każdy z tych izmów może doprowadzić mnie do najwyższego celu? Czy też istnieje w tym względzie jakaś gradacja?…

Szri Szikszasztakam

Święte imiona Kryszny Święte imię Kryszny oczyszcza zwierciadło serca i na zawsze gasi ogień udręki, tą wielką pożogę w lesie narodzin i śmierci. Jak wieczorny lotos rozkwita w chłodnych promieniach księżyca, tak rozkwita serce w nektarze świętego imienia. I w końcu dusza budzi się pośród jej własnego skarbu wewnątrz- nieuzależnionego niczym podporządkowania dla najsłodszej przyjemności…

Wspaniałość Boskiej Żeńskiej Natury

Uczeń: Maharadźo, znamy instrukcje nakazujące sannjasinom i brahmaczarinom unikać towarzystwa kobiet, ale jaka powinna być ogólna wizja męskiej części wielbicieli, służacych misji Mahaprabhu, wraz ze swoimi siostrami duchowymi? Śrila Śridhar Maharadź: Stosownie do systemu warnaśramy, śudrom i kobietom nie pozwala się na uczestnictwo w wyższych funkcjach religijnych. Dozwolony jest im jedynie pośredni udział i ponadto nie otrzymują…

Mirabai

„Słynna Mirabai” Śrila Bhakti Rakszaka Śridhara Maharadża Student: Maharadżo, słyszałem pewną historię i chciałbym dowiedzieć się, czy potwierdzisz jej prawdziwość. Dotyczy ona Mirabai, słynnej wielbicielki Mirabai i Dżiwy Goswamiego. Śrila Śridhara Maharadża: Nie ma co do tego pewności. Wiemy tylko, że jej oddanie nie wyglądało na prawdziwe; nie było prawdziwym oddaniem. A to dlatego, że…