wisznuizm.pl

maja

Co powiedziałby Budda?

Co powiedziałby Budda? Budda nauczał, że empiryczna obserwacja doświadczeń, której ostatecznym celem jest ujrzeć i urzeczywistnić tkwiące w ich istocie prawdy o nietrwałości (anicca), bezjaźniowości (annata) oraz cierpieniu (dukkha), w logiczny sposób prowadzi do nieprzywiązywania się do doznań. Podczas gdy odrzucenie przez Buddę idei jaźni wydaje się sprzeczne z tym, co podpowiada intuicja, taką samą…

Być kontrolowanym przez miłość

Śrila Bhaktiwedanta Narajana Maharadźa W tym świecie nie ma szczęscia Wiemy, że każdy chce być szczęśliwy. Wszystkie żywe istoty chcą szczęścia, ale ten świat jest tak skonstruowany, że nikt nigdy nie będzie tu szczęśliwy. Nie możemy być szczęśliwi. Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że tutaj, w tym świecie, nie ma szczęścia i nie ma…

Poszukiwanie Śri Kryszny – Rzeczywistości Piękna. Wstęp

Poszukiwanie Śri Kryszny – Rzeczywistości Piękna Jego Świątobliwość ŚRILA BHAKTI RAKSZAK ŚRIDHAR DEWA-GOSWAMI MAHARADŻA Wprowadzenie Każdy poszukuje rasy, przyjemności. Rasa zajmuje najwyższe miejsce. Jako osoby, jesteśmy podmiotami, posiadamy swoją podmiotową egzystencję, ale rasa, przyjemność, posiada Swoją własną nad-podmiotową egzystencję. Ona jest osobą (akhila rasamritamurtih): rezerwuarem wszelkiej przyjemności. Kryje się ona pod imieniem Kryszna. Rasa jest…

Czemu wpadłaś w sieci maji?

Czemu wpadłaś w sieci maji? (ĀRA KENA MĀYĀ-JĀLE) Śrila Bhaktiwinoda Thakura   ara kena maya-jale paditecha, jiva-mina nahi jana baddha ha’ye ra’be tumi cira-dina (1)   Czemu wpadłaś w sieci maji, niczym ryba w nie złowiona? Nie wiesz przecież, że jej więzów nie rozerwiesz zniewolona?   ati tuccha bhoga-ashe bandi ha’ye maya-pashe rahile vikrita-bhave dandya yatha…