wisznuizm.pl

Swami B.B. Wisznu

11. Konkluzja: Niewiedza będąca wynikiem obraz wobec wielbiciela

11. Konkluzja: Niewiedza będąca wynikiem obraz wobec wielbiciela Śrila Prabhupada w swoich wypowiedziach wskazujących na to, że upadliśmy ze świata duchowego, nigdy nie cytował śastr, ani nie przytaczał żadnych podobnych stwierdzeń na poparcie swojej opinii (co w innych wypadkach zazwyczaj czynił). Ale kiedy wymieniał cechy Wajkunthy i jej mieszkańców, często cytował śastry i podawał liczne…

10. Aćarjowie tradycji gaudija są zwolennikami siddhanty „nieupadania”

10. Aćarjowie tradycji gaudija są zwolennikami siddhanty „nieupadania” Siddhantę głoszącą, iż nikt nie upada ze świata duchowego, słyszeliśmy osobiście nie tylko od naszego Guru Maharadźy Śrili A. C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupady: „Nauki głoszą, że nikt nie upada ze świata duchowego” (Bhag 3.16.26, objaśnienie) – ale i od wielu wzniosłych aćarjów gaudijawisznuizmu, na przykład od Śrili…

9. Zapomnienie Kryszny

9. Zapomnienie Kryszny Najczęściej cytowanym wersetem jako argument za upadkiem jest werset 11.2.37 Śrimad Bhagawatam: „Kiedy żywa istota odwraca się od Najwyższego Pana, zapomina tym samym swój naturalny status sługi Pana. Ten złudny, przerażający stan jest wynikiem działania energii iluzorycznej zwanej mają”. Jednak żaden z aćarjów nie objaśnia tego wersetu jako potwierdzenia upadku z Wajkunthy.…

8. Nauczanie a siddhanta

8. Nauczanie a siddhanta Istnieje wiele przykładów nauczania czegoś innego niż siddhanta ze strony aćarjów i Śrili Prabhupady. Wiele przykładów zacytowano poniżej. W rzeczy samej, wielu wielbicieli praktykujących od dwudziestu czy nawet trzydziestu lat nie rozumie właściwie kwestii pochodzenia dźiwy, co świadczy o tym, jak mądra była strategia nauczania Śrili Prabhupady. Niepodważalny dowód strategii nauczania…

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada

7. Niedoskonałość na Wajkuncie to koncepcja majawada Wyraźnie powiedziane jest, że świat duchowy jest objawieniem wewnętrznej mocy przyjemności Pana swarupaśakti, Jego najpotężniejszej energii. Podczas gdy energia materialna znajduje się pod wpływem mocy zewnętrznej maji, świat duchowy kontrolowany jest przez moc wewnętrzną Radharani. (EKC, Rozdz. 5). A mieszkańcy tego świata znajdują się pod stałą opieką mocy…

6. Słudzy Pana zstępują do materialnego świata

6. Słudzy Pana zstępują do materialnego świata Ta nieco złożona kwestia zostanie omówiona w szczegółach w przyszłych oddzielnych omówieniach. Tulasi nie jest zwykłą istotą. W śastrach i w objaśnieniach Śrili Prabhupady (stosownych cytatach zamieszczonych w niniejszej prezentacji) jest napisane, że nitjaparszady Pana zstępują w celu zrealizowania Jego lili i nie należą do tej samej kategorii,…

5. Wzniosłe uczucia Kryszny nitjaparszadów są zawsze ponad zasięgiem maji

5. Wzniosłe uczucia Kryszny nitjaparszadów są zawsze ponad zasięgiem maji Wieczni towarzysze Kryszny i Narajany (gopa, gopi, starsi gopa, starsze gopi, słudzy Pana Narajany i wszyscy mieszkańcy świata duchowego) nie mogą mieć myśli skażonych zazdrością nawet w najmniejszym stopniu, ponieważ do świata duchowego nie ma wstępu nikt, kto nie jest w stu procentach czysty. Są…

4. Dźiwy pochodzą z tatasthy

4. Dźiwy pochodzą z tatasthy Niezliczone cytaty z wypowiedzi ważnych aćarjów, część z których zacytowana została w niniejszym opracowaniu, wyraźnie wskazują, iż dźiwy pochodzą z tatasthaśakti Pana. W śastrach nigdzie nie jest jasno powiedziane, że wszystkie dźiwy zniewolone przez maję w materialnym świecie pochodzą z wiecznej lili z Panem na Wajkuncie. Wszystkie cytaty z książek…

3. Mieszkańcy Wajkunthy posiadają doskonałe cechy

3. Mieszkańcy Wajkunthy posiadają doskonałe cechy, są w pełni usatysfakcjonowani (wolni od pragnień), a w miejscu, w którym przebywają nie ma dysharmonii. Poniższe cytaty dowodzą, że w świecie duchowym niemożliwa jest wrogość między Panem a Jego osobistymi towarzyszami. Zazdrość i dysharmonia w ogóle tam nie istnieją. Wieczni mieszkańcy [świata duchowego] są w pełni zadowoleni i…

2. Świat Wajkunthy jest śuddhasattwą, ćinmajarasą, czyli „wolnością od spraw doczesnych”.

2. Świat Wajkunthy jest śuddhasattwą, ćinmajarasą, czyli „wolnością od spraw doczesnych”. Jego mieszkańcy posiadają pełne zrozumienie oraz pełną wiedzę na temat swojego statusu. Mahamaja to łudząca moc, która okrywa żywą istotę przebywającą w materialnym świecie.  Żywa istota nie mogłaby zapomnieć swojej prawdziwej tożsamości, jeśli nie znalazłaby się pod wpływem mocy awidji (Bhag 3.7.5, objaśnienie). W…