wisznuizm.pl

Tag Archive for Rays of the Harmonist

Święta transcendentna wibracja

Powinniśmy szukać wiarygodnego posłańca niosącego Wiedzę Transcendentną. Pojawi się, kiedy na to zasłużymy. Poszukiwanie godnego zaufania źródła stanowi podstawową potrzebę człowieka. Należy dowiedzieć się, skąd uzyskać Wiedzę Transcendentną. W przeciwnym wypadku czas będzie uciekać, a my będziemy zwodzeni rozmaitymi radami. Dopiero kiedy zapragnie się towarzystwa innych osób, które dokonały prawdziwego postępu na ścieżce czystego oddania,…

Towarzystwo kształtuje naturę człowieka

Rozważania na temat metodologii sadhusangi Śrila Bhaktiwinoda Thakura Towarzystwo kształtuje naturę człowieka Charakter człowieka kształtuje się pod wpływem osób, z którymi przebywa. Innymi słowy wzorujemy się na osobach, w których towarzystwie przebywamy. Działania dla zysku wykonywane w poprzednich życiach kształtują teraźniejszą naturę dżiwy. Ta zaś może ulec transformacji pod wpływem relacji nawiązanych w bieżącym życiu.…