wisznuizm.pl

Gdzie jest Najwyższy Brahman?

bhakti vaibhava puri goswami

Gdzie jest Najwyższy Brahman?

Nie ma go na Wajkuncie. Nie ma go w pismach świętych. Nie ma go w sercach joginów. Nie ma go wśród mędrców? Gdzie zatem jest Najwyższy Brahman? Bawi się na podwórku maharadży Nandy.

Bhaktiwajbhawa Puri Goswami

(wyświetleń: 16)