wisznuizm.pl

Śiksastaka Śri Caitanyi Mahaprabhu

gaura

„Wszelkie zwycięstwo intonowaniu świętego imienia Pana Kryszny, które oczyszcza zwierciadło serca i kładzie kres nieszczęściom szalejącego ognia materialnej egzystencji. To intonowanie jest jak przybywający księżyc, który rozwija białe lotosy szczęścia dla wszystkich żywych istot. Jest ono sercem i duszą wszelkiej edukacji. Intonowanie świętego imienia Kryszny zwiększa pełen szczęścia ocean transcendentalnego życia. Uspokaja wszystkich i na każdym kroku umożliwia nam w pełni smakowanie nektaru.”
Cc Antya-lila 20.12

„Mój Panie, o Najwyższy Osobowy Boże, w Twoim świętym imieniu jest całe szczęście żywej istoty i dlatego masz wiele imion, takich jak Kryszna i Govinda, przy pomocy których rozprzestrzeniasz się. Obdarzyłeś te imiona wszystkimi Swoimi mocami, a przy ich pamiętaniu nie obowiązują żadne surowe zasady. Mój drogi Panie, chociaż okazałeś upadłym, uwarunkowanym duszom takie miłosierdzie hojnie głosząc Swoje święte imiona, to Ja jestem tak nieszczęśliwy, że intonując je popełniam obrazy i dlatego nie rozwija się we Mnie przywiązanie do intonowania.”
Cc Antya-lila 20.16

„Ten, kto myśli, że jest bardziej znikomy niż trawa, kto jest bardziej tolerancyjny niż drzewo i nie oczekuje honoru dla siebie, lecz zawsze gotów jest okazać wszelki szacunek innym, ten z łatwością może bezustannie intonować święte imię Pana.”
Cc Antya-lila 20.21

„O Panie wszechświata, nie chcę materialnego bogactwa, materialistycznych zwolenników, pięknej żony czy działań dla własnej przyjemności opisanych kwiecistym językiem. Wszystkim, czego pragnę życie po życiu, jest niemotywowana służba oddania dla Ciebie.”
Cc Antya-lila 20.29

„Och, Mój Panie, o Kryszno, synu Maharajy Nandy, jestem Twym wiecznym sługą, ale z powodu działań dla własnej przyjemności wpadłem do tego okropnego oceanu niewiedzy. ‚Teraz, proszę, okaż Mi Swą bezprzyczynową łaskę. Uznaj Mnie za cząsteczkę pyłu u Twych lotosowych stóp.”
Cc Antya-lila 20.32

„Mój drogi Panie, kiedy oczy Moje upiększą napełniające je łzy, płynące bezustannie na skutek intonowania Twego świętego imienia. Kiedy Mój głos zadrży i wszystkie włosy na Moim ciele zjeżą się w transcendentalnym szczęściu przy intonowaniu Twojego świętego imienia?”
Cc Antya-lila 20.36

„Mój Panie Govindo, z powodu rozłąki z Tobą nawet chwila wydaje Mi się długim milenium. Łzy płyną z Moich oczu jak potoki deszczu, a cały świat wydaje Mi się pusty.”
Cc Antya-lila 20.39

„Niech Kryszna mocno obejmie tę służkę, która padła u Jego lotosowych stóp. Niech Mnie podepcze albo złamie Moje serce nigdy Mi się nie pokazując. Jest przecież rozpustnikiem i może robić, co tylko zechce, ale mimo to właśnie On jest uwielbionym Panem Mojego serca i nikim innym.”
Cc Antya-lila 20.47

(wyświetleń: 416)